NEDEN Tarihçilerimiz Kripto YAHUDİ Sır Gibi Gizlenen Türk Tarihi

[Müzik] Asla şüphem yoktur ki! Türklüğün unutulmuş büyük medeni vasfı ve büyük medeni kabiliyeti, bundan sonraki inkişafı ile âtinin yüksek medeniyet ufkunda yeni bir güneş gibi doğacaktır. Okul tarih kitaplarımızın yazarları neden hep Kripto yahudidir? İsminde Türk geçen İlk Türk devleti Göktürkler değil, Turukku Krallığı, Biz Türkler Anadolu’ya 1071’de girdi diye biliyoruz ama… aması var..…